Jag om min process

Scroll down for English

Life must be understood backwards; but… it must be lived forward
Sören Kierkegaard

Som Kirekegaard såg på livet har jag valt att se på mitt konstnärliga arbete. Nya erfarenheter genererar nya uttryck och tankar, ibland årsgamla, blandas med material från nuet. Slumpmässiga intressen fångar ständigt mitt intresse och driver mig vidare i arbetet.

…Processen är det som driver mitt arbete. Mitt sätt att närma mig är ofta intuitivt, oförutsatt och baserat på det jag känner och tänker i nuet. Jag jobbar sällan utifrån en specifik ide kring slutresultatet. Jag tenderar att starta i nuet där tankar och känslor oftast händer i upplevelsen.
Det är en öppen process, föränderlig och ständigt under konstruktion. Jag undersöker alltet och ingentinget genom styrkan i min process och jag dras till det obestämbara.

Mina tankar, reflektioner och de ögonblick som passerar i livet hanteras i mina objekt.

Jag jobbar i en föränderlig process som ständigt är under konstruktion. Nya upplevelser genererar nya uttryck. Jag tror på de möjligheter som föds när jag tar hand om tillfällen som livet erbjuder.
Slumpmässiga intressen fångar ständigt min uppmärksamhet och driver mig vidare i arbetet. Tankar, ibland årsgamla, blandas med material jag stöter på i nuet.

Jag samlar konstant på min väg genom livet och katalogiserar sen mina fynd i mitt kaos. Sen kommer själva arbetet, det fysiska görandet. Jag jobbar med ett slags bevarande. Mina upplevelser transformeras genom min process och det som i slutändan finns kvar är en slags trofé, ett fruset ögonblick. Smycken som tiden kommer att förändra i användandet, något som är helt utanför min kontroll. Smycken som när de betraktas kommer att föda historier som jag aldrig kan förutspå. För mig handlar det inte om mina historier utan om de tankar och känslor mitt arbete väcker i kommunikationen med dess omgivning och betraktare.

Jag jobbar med ett konstnärligt uttryck där jag undersöker material, mestadels med utgångspunkt i själva materialet. Det konstanta i mitt arbete är själva undersökningen. Kontexter förändras och värdeskjutningar träder i kraft när material förändras både i karaktär och i sin nya omgivning.

I hear and I forget.
I see and I remember
I do and I understand
-Confucius

 

Me about my work in generally

Sören Kierkegaard once wrote: Life must be understood backwards, but … it must be lived forward.

As Kierkegaard looked upon life I have chosen to look upon my work and my process. I do not work out of specific ideas, but within the process there are several layers of thoughts and ideas. The process is what keeps me going in my work. It is an open process, ever-changing and always under construction. New experiences are generating new expressions. I believe in possibilities that comes when taking care of opportunities. Interests by random is constantly catching my attention, driving me further. Thoughts, many years old, are mixed with materials of today.

I constantly collect as I go along, cataloguing my findings in my own chaos. And then I make. Somehow, I work with a kind of preserving. My experiences transforms through my process and what’s left is a kind of trophy, a frozen moment. Jewellery that time will change beyond my control. The pieces will be affected over time, they will change and start to tell things I can never predict. In the end it is never about my stories, it is about the thoughts and feelings my work is arousing in the communication with its surroundings.

I work with an artistic expression in which I explore materials with the starting point in the material itself. The constant in all my work is the investigation. Contexts will change and displacements of value come into force when materials are changing both in character and nature.