Hällzon medverkar på internationell utställning

SMYCKEKONSTNÄRER FRÅN HELA SVERIGE deltar i den internationella utställningen The 6th European Triennial of Contemporary Jewellery i staden Mons, Belgien. På plats visas objekten från Sverige tillsammans med smyckekonst från Belgien och Frankrike.

Femton smyckekonstnärer representerar Sverige i den internationella utställningen The 6th European Triennial of Contemporary Jewellery i Mons, Belgien. Urvalet har gjorts av curator Sofia Björkman, smyckekonstnär och galleriägare i Stockholm. Hon har tittat på vad svenska konstnärer inom fältet har skapat de senaste tre åren och därefter gjort urvalet.

Återbruk, genus, socialt engagemang – smyckekonsten speglar vår samtid
Inom smyckekonsten används bärbara föremål som visuella uttryck. Material, teknik och hantering leder till personliga och unika sätt att spegla vår samtid. Flertalet av de deltagande smyckekonstnärerna intresserar sig för återbruk av material och frågor som rör genus, miljömedvetenhet och socialt engagemang. Flera återkommande teman finns därmed i urvalet.

– Det här är ett fantastiskt sammanhang för konstnärerna att visa vad den samtida smyckekonsten tillför i form av tankeprocesser, skönhet och kreativitet. Sverige får därtill tillfälle att möta två andra stora länder inom detta spännande konstområde, säger Maria Nordström, projektledare på Konsthantverkscentrum och organisatör för den svenska delen av smycketriennalen.

Öppning i Belgien – därefter turné till Sverige och Frankrike
Transportlådorna med smyckekonsten från Sverige är nu på väg till Mons i Belgien. Den 28 oktober 2017 öppnar utställningen. Under 2018 går utställningen på turné – först till Sverige därefter till Frankrike.

2HÄLLZON_Catarina_Sandnecklace2_2017_CatarinaHällzon

1HÄLLZON_Catarina_Sandnecklace1_2017_CatarinaHällzon

 

Affiche – Triennale europeenne du Bijou Contemporain FINAL

 Örebrokuriren skriver om utställningen