OMFORMAT/REMADE

OMFORMAT; om att stanna upp och utforska det jag har framför mig

Direkt från gatan hämtade jag mitt material. Jag har undersökt, modifierat, omvärderat material och ifrågasatt materialvärden genom att plocka upp och låta något ur min vardag verka i min process. Ett något som jag aldrig tidigare ägnat någon större uppmärksamhet. Rakt under mina fötter fanns det, smågruset, graniten, gnejsen, makadammet, stenkrossen och asfalten. De har analyserats, blandats, raffinerats och infattats i silver. Genom flera processer har de olika materialen passats, pressats och hettats ihop. Förenade i ett gemensamt uttryck intar de nu sina nya positioner, i galleriet såväl som på kroppen.
En brosch med en liten liten sten från en bakgård i Fruängen, ett halsband gjort av hoplänkat smågrus från gatorna i Göteborg, ett hänge fyllt med svartaste asfalt eller en ring med en infattad granit från Sätras båthamn…

”Även en liten sten från gatan har mycket att visa, bara man orkar stanna upp och titta efter”

Det var först när jag plockade upp och verkligen tittade på dom som jag såg allt på riktigt. Alla dessa små små stenar som finns överallt på marken. En och en ser man att stenarna är väldigt olika, alla unika på sitt sätt. Lite som med oss, i klump är vi bara en massa människor men en och en ser man tydligt att vi alla är mer eller mindre olika. Jag har fortsatt att hitta utan att leta, jag fortsätter att ge uttryck för andra att förhålla sig till och jag fortsätter att fånga ögonblick.

REMADE; about stopping for a moment to explore what you have in front of you.

I got my material straight from the streets. I have explored,modified, revalued materials and questioned
material values by picking up and letting somethingfrom my everdaylife work in my process. A something
that I never before had given much attention to. It wasstraight under my feet; the gravel, granite, the macadam
and the asphalt. It has been analysed, mixed, refined andset in silver. Through several processes I have squeezed,
pressed and heated them together. Joined in a commonexpression they now take on their new positions, in the
gallery as well as on the body.

A brooch with a small small stone from a backyard ofStockholm, a necklace of gravel linked together from the
streets of Gothenburg, a pendant filled with the blackestof asphalt or a ring with a set stone from London’s Underground.

“Even a small stone from the street has a lot to show for,
if only you care to stay and look”

It was first when I picked up and really looked at it I
could see. All these small small stones that where everywhere
on the ground. One by one you can see that
all stones are very different from each other, all unique
in there own way. A bit like us, in a crowd we are just a
bunch of people but one by one it’s clear that we’re more
or less different from each other.