MOMENTARY


Scroll down for English text

Momentary; tillfälligt som varar ett ögonblick

Jag for och fiskade… kom hem med nya material efter väldigt tyst och vacker paus. Jag var på älgjakt… kom hem med nya material efter en imponerande upplevelse. Jag var i Egypten… kom hem totalt fascinerad av hur man en gång bevarade sina döda och hur de fortfarande påminde om liv när jag tittade i deras ansikten.

Jag har tagit hand om det som blivit kvar, restmaterialet som funnits kvar när upplevelsen tagit slut

Jag har hittat utan att letat
Jag har upplevt det tillfälliga
Jag har låtit tiden vara
Jag har velat bevara ögonblick
Jag har låtit bli

Det har blivit en slags troféer, mina smycken. Fossila föremål i ett försök att bevara nu. De är garvade, tråcklade, uppspända, torkade, fastsydda och gjutna. I material som kommer att förändras i takt med att tiden går. Kombinerade med grunden i allt mitt arbete, silvermetallen. Använt som skydd, som ramverk och skelett. Som det man känner igen och det som antagligen kommer att finnas kvar längst.

Jag vill tro att man i varje möte med dom återigen kan väcka tillfälligt liv i materialen. Att man i bärandet kan ge saker en ny betydelse i ett nytt sammanhang.

Momentary; lasting only a moment

I went fishing… came home with some new material after a very quiet and beautiful pause. I went hunting for elk… came home with new material after an impressive experience. I went to Egypt… came home totally fascinated of how they once preserved their dead.  And how they still reminded me of life when I looked into their faces.
I have taken care of the leftovers, the material that was left when the experience ende  I found without looking
I experienced the temporary
I let time be
I wanted to preserve moments
I let go
They become some sort of trophies, my pieces. Fossil pieces in an attempt to preserve a now. They are taned, sewed, taut, dried, embodied and casted. They are in material that will change when time passes. Combined with the foundation of all my work, silvermetal. Used as protection, framework and skeleton. Used as the thing to recognise and it is probably what will last the longest.

I would like to believe that you in every meeting with a piece temporary once again could give life to the materials. That you in the wearing can give new meaning to things in a new context.