sand


Scroll down for English text

SAND

”Jag silade sanden mellan fingrarna, en flyktig form tog fart och jag försöker fånga den. ”

Jag tecknar en form i sanden med en önskan om att lyfta upp materialet. Jag tecknar med limmet, det som också är det som håller ihop. Jag dokumenterar själva rörelsen i teckningen, lyfter upp en form i material som bara är.
Jag tecknar i sanden, och länkar sedan ihop mina teckningar. Trots sitt lite klumpiga utseende uttrycker de en självklar formposition. Länkarna, hålrummen som sätts samman tills det blir bärbart.

Jag försöker fånga former i flykten. Genom att bygga, forma och gjuta låter jag rörelsen stanna upp.

Men traditionella tekniker förenar jag sedan dessa tillfälliga former till smycken som för en stund får tillhöra din fantasi.

Arbetet är en direktdokumentation, mina smycken ger betraktaren en möjlighet att faktiskt känna smycket. Jag har skapa ett slags fysiskt kartotek som visualisera skillnader och likheter i sanden.

Hur lång är sträcka?
Ta en strandsträcka som exempel. Vi kan mäta den och säga att den är ett x antal meter. Men, vad händer om vi bestämmer oss för att ta en omväg runt alla sandkorn på stranden? Alla dessa miljoner sandkorn som om man tittar i ett mikroskop bildar oräkneliga märkliga stigar. Om skulle mäta en sån sträcka skulle även den minsta kuststräckan vara oändlig. Det handlar bara om hur små steg vi väljer att ta.

Här är några sandkorn som jag valde att ta en omväg runt.

SAND

Remembering the light playing in the sand as a child, the feeling of sand straining through my fingers…

I strain the sand between my fingers, drawing shapes with the grit. Passing forms appear and I am trying to catch them. I draw a shape in the sand; I draw it directly with what will hold them together. I document the movement in making, the very essence of a form appearing. I then link my drawings together, the links and the empty holes are getting wearable together.
I am trying to catch shapes on the move. By building and casting shapes out of sand and then unite them using traditional jewellery making techniques I formed pieces that for a moment is left for your imagination.

Capturing sand straining through my fingers.